15 rugpjūčio, 2023

Kodėl “blogos mergaitės” gyvenime pasiekia daugiau ir yra laimingesnės?

Kaip šiandien atsimenu kažkada man terapeutės pasakytą frazę – “Aurelija, GERA mergaite būti tu jau moki puikiai. Dabar atėjo laikas išmokti būti BLOGA.”

Pamenu, kaip tada manyje vis dar gyvenanti geros mergaitės dalis tokia mintimi pasibaisėjo, pakraupusi nuo to, kad dabar, neva, turėsiu tapti bjauria, šaltakraujiška, egoistiška, žiauria ir visiems abejinga kale. Taip ji įsivaizdavo “BLOGĄ MERGAITĘ”, kuri vėliau tampa dar ir labai vieniša, nes dėl tokio elgesio ją visi, aišku, atstumia ir palieka…

Čia, manau, verta būtų pasigilinti, o kas iš tikrųjų yra “geros mergaitės” programa, kuri taip sėkmingai instaliuota daugeliui mūsų vaikystėje veikia iki šiol. Ką būtent daro “geros mergaitės”, ką jos už tai gauna ir kokią kainą už tai moka.

KAS YRA GERA MERGAITĖ?

 • Gera mergaitė visada yra miela, gera, atjaučianti, maloni ir mandagi – nepaisant to, kaip jaučiasi ir kaip su ja elgiasi kiti
 • Neleidžia sau pykti ir to pykčio parodyti aplinkiniams
 • Nedrįsta garsiai išsakyti savo poreikių – ypač, jei jie nuliūdins ar apsunkins aplinkinius.
 • Savo nuoskaudas nutyli ir nuryja – dėl to dažnai turi fizinių negalavimų gerklės srityje (angina, kosulys, skydliaukė ir t.t.)
 • Prastai jaučia savo asmenines ribas ir nemoka jų konstruktyviai ir savalaikiai apginti. Puikiai jaučia ir saugo kitų jausmus, bet prastai jaučia ir saugo savuosius.
 • Niekuomet neprieštarauja, nepriešgyniauja, nesiginčyja, nekonfliktuoja – nebent visiškai įvaryta į kampą, kai emocijos tampa nekontroliuojamomis.
 • Visuomet turi atrodyti nepriekaištingai ir pasitempusiai
 • Jaučiasi blogai, jei kažkam sukelia kokių nors nepatogumų savo buvimu, savo poreikiais ar norais
 • Su savo iššūkiais ir problemomis jaučiasi privalanti susitvarkyti pati, nesukeldama kitiems jokių rūpesčių, todėl nemoka prašyti ir priimti pagalbos
 • Visada viską turi daryti tobulai, kad kiti įvertintų jos nuostabumą. Jaučiasi gerai tik tuomet, kai viską daro nepriekaištingai ir puikiai.
 • Kitų poreikiai, lūkesčiai ir norai jai yra visuomet svarbesni nei jos pačios, todėl ji atliepia visus ir tik tuomet, jei lieka jėgų, laiko ir noro, atliepia ar prašo atliepti save. Paprastai tam jėgų nelieka.
 • Būdama nepaprastai gera kitiems, ji pasąmoningai taip tikisi kitų pritarimo, palaikymo, dėkingumo, dėmesio ir meilės, kaip jos pačios vertės patvirtinimo. Pati iš savęs nesijaučia savaime vertinga ir pakankama. Todėl labai bijo prarasti kitų palankumą.
 • Jai sunku pasakyti NE ir atsisakyti padėti. Jaučiasi kalta ir neverta meilės, jei negali atliepti kitų jai išsakytų lūkesčių.

 

Sąrašą dar galima būtų tęsti ir tęsti, bet manau esmę jau išsiaiškinom.

Taigi – prie kelių punktų galėtumėt padėti sau pliusiuką, jei išdrįstumėt atvirai pažvelgti į savo vidų?

Pabūkite su tuo kurį laiką ir keliaukime toliau.

KĄ GEROS MERGAITĖS UŽ TAI GAUNA IR KOKIĄ KAINĄ UŽ TAI MOKA?

Taip, “geros mergaitės” paprastai yra labai vertinamos, laupsinamos ir giriamos, nes jos yra labai atliepiančios ir patogios. Tokios niekada neatsisakys padėti, net jei tai reikš, kad dėl to reikės pastumti savo pačių poreikius. Jos tiesiog nemoka tinkamai pasakyti NE.

Žinoma, paprastai jas supa didelis draugų, pažįstamų ir gerbėjų skaičius, nes tokios moters šilumoje ir gerume pabūti labai gera visiems. Visgi, didžioji dalis šių žmonių nėra nei tikri draugai, nei gerbėjai. Jie tiesiog naudojasi tuo, ką taip dosniai nuolat iš jos gauna. Ir vos tik iš jų atėmus visas privilegijas, pasimato jų tikrieji motyvai.

Tuomet tokie žmonės tampa didžiausiais kritikais, besidrabstančiais kaltinimais ir gėdinantys frazėmis “Kas tau pasidarė? Tu anksčiau buvai tokia gera…”

Reikia suprasti ir juos. Tiek metų gyveno sau patogiai, parazitavo geros mergaitės sąskaita ir staiga – op, kraujo bankas užsidarė. Nu, tikrai labai nepatogus ir pyktį skatinantis patyrimas. 🙂

Dar svarbiau yra suvokti, KOKIĄ KAINĄ REIKIA MOKĖTI UŽ PASTOVŲ BUVIMĄ “GERA MERGAITE”…

 • O tai yra nuolatinis savęs išdavimas, nustumiant savo poreikius, kad neapsunkintumėm kitų arba tada, kai jau bus pasirūpinta kitais… O su vidinės išdavystės jausmu ir kitiems rodome, kad mus galima išduoti, nuvertinti, nustumti į tolimesnę vietą. Dėl to dažnai jaučiamės nesaugios.
 • Pastovus savo nemalonių jausmų ir netgi kūno pojūčių ignoravimas ir nepriėmimas, taip atsisakant savo vientisumo, kuris įmanomas tik priėmus save visą – su visais pykčiais, nusivylimais ir netobulumais. Su laiku gebėjimas save giliai jausti nuslopsta. Prarandam galimybę atliepti save laiku ir tinkamai paprašyti to atliepimo iš aplinkinių.
 • Paralyžiuojantis perfekcionizmas, kuris niekuomet neleidžia atsipalaiduoti.
 • Dideli lūkesčiai kitiems – nes jei aš duodu, tai ir man visi privalo.
 • Nesibaigianti veidmainystė, įtikinėjant visiems ir begaliniai energijos resursai, kurie kasdien švaistomi, kad tik visus atliepti, visiems patikti, visus pamaloninti…
 • Varginantis gelbėtojo sindromas, dėl kurio visad aplinkui bus, kam padėti ir išgelbėti, nes tokius žmones mes tiesiog pritraukiame į savo lauką. Tai Visatos balanso dėsnis.
 • Nuolatinis aplipimas išnaudotojais ir santykiuose parazituoti norinčiais toksiškais žmonėmis, kurie jaučia, kad gali imti neduodami ir netinkamai elgtis nebaudžiami.
 • Nemeilė sau, savo kūno nepriėmimas, žema savivertė ir visos iš to sekančios pasekmės – tarsi užburtas ratas, iš kurio sunku ištrūkti.
 • Išsekimas, išsibarstymas, ryšio su savim pametimas ir ilgainiui šį sąrašą papildanti apatija, depresija ar net ligos, kai kūnas ima desperatiškai šauktis pagalbos

 

Akivaizdu, kad gera mergaite būti ne tik labai sunku, bet ilgainiui dar ir labai neapsimoka. Kas iš to būrio draugų ir gerbėjų, jei jiems tinkame tik tada, kai atliepiame jų lūkesčius ir vos atsisukusios į save tampame nebereikalingos?

Visgi, geroms mergaitėms įdiegta, kad jei jos tokios nebus, mamytė ar tėvelis jų nemylės. Juk blogų mergaičių niekas nemyli… Todėl perrašyti šitą destruktyvią programą ir pradėt mokytis būti “bloga” nėra taip paprasta…

 

KAS YRA IR KAS NĖRA BLOGA MERGAITĖ?

Kad nebūtų taip baisu būti “bloga mergaite”, pakalbėkim, ką tai iš tiesų reiškia.

Taigi, BLOGA MERGAITĖ nėra bjauri, šaltakraujiška, nemandagi, egoistiška, žiauri ir visiems abejinga kalė. Tokius epitetus nepatogioms moterims piešia ilgamečiai parazitai, kuriems stipri ir autentiška, save pilnai priimanti, su nepagarba nesitaikstanti ir ribas laiku apginti mokanti moteris yra labai nepatogi. Na, ir dar tokius epitetus sau galvoje piešia kitos geros mergaitės, kurios nedrįsta išeit iš užburto kitų maloninimo ir savęs išdavimo rato.

BLOGA MERGAITĖ iš tikrųjų yra GERA MERGAITĖ, kuri užaugo ir jau moka pasakyti tvirtą NE ir TAIP (AŠ TO NORIU).  Ir tai pasakiusi ji nesijaučia nei bloga, nei kalta.

 • Bloga mergaitė – tai yra gera mergaitė, kuri išmoko jausti savo asmenines ribas ir moka jas laiku bei tinkamai iškomunikuoti pažeidėjams. Ji moka pasakyti tvirtą NE ir aiškiai išreikšti savo poreikius (TAIP), net jei jie yra nepatogūs aplinkiniams
 • “Bloga mergaitė” nėra nemandagi ar šiurkšti. Ji tiesiog sako tiesą, nemeluodama, nemalonindama ir neapsimetinėdama, kad viskas yra gerai, kai taip nėra. Ir dėl to nesijaučia kalta.
 • Ji suteikia sau teisę nekalbėti, neatsakyti, neatsiliepti, nesutikti, atsitraukti. NESITEISINANT PRIEŠ NIEKĄ.
 • Ji nesijaučia kalta gyvendama taip, kaip nori ir nedarydama to, ko nenori. 
 • Ji nebūna ten ir su tais, kur jaučiasi blogai – tiek kalbant apie santykius, tiek ir apie darbinę veiklą.
 • Bloga mergaitė žino esanti visokia – ir gera, ir blogesnė. Ji leidžia sau jausti viską. Būti visokia. Ji žino, kad ji yra PAKANKAMA, kad būtų verta meilės net tada, kai nusivilia ar nuvilia kitus.
 • Bloga mergaitė nejaučia jokio reikalo visiems patikti, įtikti ir pelnyti pagyras. Ji pati suvokia savo vertę ir tai, kad aplinkinių nuomonė jos nekeičia.
 • Ji jaučiasi verta viso ko geriausio, bet puikiai mato ir visą savo netobulumą. Ji turi drąsos nuo to nenusisukti, su tuo dirbti, todėl ji nuolat auga ir tobulėja.
 • Ji turi gerą adekvačią savivertę
 • Ji moka save saugoti ir ginti nuo visų potencialių skriaudėjų ir išnaudotojų, net jei už tai tenka sumokėti savo komfortu, imidžu ar net finansiškai (pvz.: kai išsakęs nepritarimą, netenki kokių nors finansinių privilegijų)
 • “Bloga mergaitė” moka pati pasirūpinti savo fiziniais bei emociniais poreikiais tinkamai ir laiku
 • Bet ir nesijaučia blogai, prašydama pagalbos, kai reikia, ir taip priimdama savo netobulumą bei silpnumą
 • Ji nepatarinėja ir nepadeda kitiems, jei nėra prašoma. O tuomet, kai yra prašoma, prieš padėdama, įvertina savo galimybes ir poreikius.
 • “Bloga mergaitė” rodo savo dėmesį ir meilę ne tada, kai kiti to tikisi. Ir ne todėl, kad ji mainais žino gausianti tai, ko reikia jai. Ji tai daro, nes TO NORI PATI, nes turi meilės, enegijos perteklių. Tuomet ji tai daro besąlygiškai, nieko nesitikėdama mainais arba nedaro visai.
 • Paprastai “blogos mergaitės” nėra taip liaupsinamos kaip geros, bet tie žmonės, kurie yra “blogų mergaičių” artimoje aplinkoje, jas gerbia, vertina ir myli – nuoširdžiai ir tiesiog už tai, kokios jos yra. Argi tai ne patikimiau už būrį netikrų gerbėjų?

 

Reziumuonant tai, ką matau savo, kaip specialistės darbinėje aplinkoje, taip vadinamos “blogos mergaitės” turi daug geresnę savivertę, suvokia savo pakankamumą, jaučia ir moka apginti asmenines ribas, jaučiasi labiau atsipalaidavusios ir laimingos, todėl daugiau pasiekia darbinėje veikloje ir sukuria daug darnesnius santykius nei geros mergaitės, vargstančios bandydamos išlaikyti savo geros mergaitės statusą.

Nežinau, kaip jūs, bet aš su metais vis labiau mėgaujuosi būdama “bloga mergaite”, o tiksliau gera mergaite, kuri išmoko už save pastovėti, turi drąsos būti savimi ir vis dažniau gali parodyti pasauliui savo autentišką AŠ.

 

O kurią mergaitę savo viduje atpažinote jūs? Pasidalinkite savo patirtimi ir istorijomis komentaruose.

Su meile,

Aurelija Sielos namai

 

 

 

Norite pirmi sužinot apie naujas meditacijas, įrašus ir kitas naujienas? 

užsisakykite naujienlaiškį

dalintis

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}